درباره شرکت مِهرمَس

ما شرکت مِهرمَس را در سال 1398 تاسیس کردیم تا بتوانیم با نگرشی خلاقانه نسبت به نیازهای حرکتی، توانبخشی و استراحتی افراد جامعه، محصولات جدیدی را طراحی و تولید کنیم.

در همین راستا و با نگاه از زاویه های جدید مسئله را طور دیگری مطرح کردیم. ما با ارائه مفهوم «دنیای مِهرمَس» و با قراردان انسان در مرکز آن، شروع به تعریف، شناسایی و یا بازخوانی نیازهای او در قرن بیست و یک نمودیم. اولین گروه هدف ما در این مفهوم، توانجویان، معلولین و سالمندان می باشند که با جایگذاری دسته فوق در مرکز دنیای مِهرمَس، ایده های خود را به مرحله اجرا رسانیده ایم.

با تکیه بر خلاقیت و استعداد نیروی جوان و تحصیلکرده و ترکیب آن با تجربیات مهندسی و راهبردی مدیران خود، باور داریم برای هرگروه هدف، مفهوم دنیای مهرمس را تعریف، باز طراحی و خلق خواهیم کرد تا تک تک افراد حاضر به تعامل حداکثری خود با اکوسیستم رسیده و زیبایی های طبیعت، زندگانی و زنده بودن را دریابند.

مأموریت ما

مأموریت ما طراحی و ساخت خلاقانه ترین محصولات حوزه توانبخشی و کمک حرکتی است.

چشم انداز ما

چشم انداز ما رسیدن به عنوان خلاق ترین شرکت در زمینه تجهیزات توانبخشی و کمک حرکتی است.